V2014-2 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) / TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.02.2014

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate fusjonen mellom treningssenteraktørene ELIXIA og Health & Fitness Nordic (med kjedene SATS og Fresh Fitness) mot at selskapene selger flere treningssentre i områder der Konkurransetilsynet har identifisert at konkurransen ville blitt vesentlig begrenset.

Fusjonen innebærer en sammenslåing av de to største aktørene innenfor treningssenterbransjen i Norge.