V2000-141 – Carlsberg AS’ erverv av Pripps Ringnes AB -UTGÅR (se vedtak V2000-143)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.12.2000

Vedtak om inngrep etter konkurranseloven § 3-11 – Carlsberg AS’ erverv av Pripps Ringnes AB –

UTGÅR (se vedtak V2000-143)