V2000-139 – Smedvig Offshore AS og Schlumberger Oilfield Services

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-9 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.11.2000

Smedvig Offshore AS og Schlumberger Oilfield Services har inngått en avtale om samarbeid vedrørende levering av slickline- og wirelinetjenester som innebærer markedsdeling i strid med konkurranselovens forbud. Dispensasjon ble gitt fordi det ble lagt til grunn at samarbeidet generer effektivitetsgevinster som mer enn oppveier effektivitetstapet av redusert konkurranse i markedene for slickline- og wirelinetjeneter.

Vi viser til brev av 8. juni 2000 fra Smedvig Offshore AS (Smedvig) med søknad om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-3 til å samarbeide med Schlumberger Oilfield Services (Schlumberger) om levering av slickline- og wirelinetjenester i henhold til avtale av 11. mai 1999, samt senere korrespondanse, senest brev fra Schlumberger av 14. september 2000.