V2000-134 – AS Untra Juliussen trafikkskole og Øyvinds Trafikkskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2000

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) har Konkurransetilsynet innvilget AS Untra Juliussen trafikkskole og Øyvinds Trafikkskole dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring. Samarbeidet antas å kunne lede til kostnadsbesparelser som mer enn oppveier mulige ulemper ved prissamarbeid. Vedtaket gjelder til 1. desember 2005.