V2000-132 – avtaler vedrørende behandling av elektroniske transaksjoner med kort utstedt av Postsparebanken (Postbanken)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2000

Bankforeningens Servicekontors, Sparebankforeningens Servicekontors og Postsparebankens dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i prislovens forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves, da behovet for dispensasjon ikke lenger er til stede.