V2000-131 – avtaler vedrørende kortbasert elektronisk betalingsformidling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.11.2000

Sparebankforeningens, Postverkets og Postsparebankens dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i prislovens forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves, da behovet for dispensasjon ikke lenger er til stede.