V2000-125 – Bergen Fisketerminal AS, Håheim Transport AS og Frode Vedå Transport AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.10.2000

Bergen Fisketerminal AS, Håheim Transport AS og Frode Vedå Transport AS innvilges dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å samarbeide om priser på transport av stykkgods i forbindelse med forhandlinger med Nor-Cargo om transportoppdrag. Vedtaket gjelder til 1. november 2005.