V2000-120 – overenskomst mellom Den Norske Advokatforening og Norges Lensmannslag om lensmennenes behandling av forliksklager

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2000

Prisdirektoratets vedtak av 11. august 1989, rettet mot Den norske Advokatforening og Norges Lensmannslag, om dispensasjon fra forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves.

Var dette nyttig?