V2000-120 – overenskomst mellom Den Norske Advokatforening og Norges Lensmannslag om lensmennenes behandling av forliksklager

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2000

Prisdirektoratets vedtak av 11. august 1989, rettet mot Den norske Advokatforening og Norges Lensmannslag, om dispensasjon fra forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves.