V2000-119 – Tamro Distribusjon AS – opphevelse av meldeplikt – pålegg om ny meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.10.2000

På grunn av en skrivefeil i vedtak V2000-114 er dette vedtaket opphevet og erstattet av et nytt vedtak om meldeplikt, med riktig tidsangivelse.