V2000-110 – overenskomst om forliksklagers behandling og godtgjørelse

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2000

Prisdirektoratets vedtak av 8. august 1989, rettet mot Norske Inkassobyråers Forening og Norges Lensmannslag, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.