V2000-108 – avtale om interne gebyrer mellom kontoførere i forbindelse med veksling av obligasjoner til Verdipapirsentralen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.09.2000

Prisdirektoratets vedtak av 14. november 1986, rettet mot Den norske Bankforening, Sparebankforeningen i Norge, Norges Bank og Norges Fondsmeglerforbund, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.