V2000-105 – Den Norske Advokatforenings vedtekter om at foreningens disiplinære myndigheter etter klage kan treffe bindende vedtak om salær

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.08.2000

Prisdirektoratets vedtak av 22. august 1990, rettet mot Den Norske Advokatforening, om dispensasjon fra forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser, oppheves.