V2000-101 – avslag på søknad om dispensasjon fra § 3-4 jf. § 3-1 for samarbeid om rabattsystem til bruk i branntariffer

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2000

Finansnæringens Hovedorganisasjons søknad om å videreføre det felles veiledende rabattsystem til bruk i branntariffene til skadeforsikringsselskapene i Norge, avslås.

Konkurransetilsynet viser til telefonsamtale 30. mai 2000 og brev av 22. oktober 1999 om ovenfor nevnte sak. Konkurransetilsynet beklager den lange saksbehandlingstiden.