V2000-93 – Kvikk Trading AS og Kvikk Batteri & Radiatorservice AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.07.2000

Prisdirektoratets vedtak av 12. november 1987 med hjemmel i prisforskrift av 1. juli 1960 om dispensasjon til Kvikk Trading AS og Kvikk Batteri & Radiatorservice AS til å benytte felles annonsemateriell og brosjyrer som oppgir priser er opphevet, fordi begge selskapene er oppløst.