V2000-88 – Servicegrossistene AS – dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2000

Servicegrossistene AS er en landsdekkende grossistkjede i storhusholdningsmarkedet. Kjeden gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling. Dispensasjonen begrunnes med at samarbeidet vil kunne styrke konkurransen i markedet for fullsortiments grossistleveranser til storhusholdninger. Vedtaket gjelder frem til 5. oktober 2005.