V2000-62 – Trollpass-samarbeidet mellom skisentre i Gudbrandsdalen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.06.2000

Avtalen som ligger til grunn for Trollpass-samarbeidet, inneholder en bestemmelse som forplikter partene til å følge prislistene som partene i fellesskap kommer fram til. Avtalen inneholder også detaljerte regler for partenes rabattgivning. Etter Konkurransetilsynets vurdering er dette i strid med konkurranseloven § 3-1, som setter forbud mot samarbeid om priser, avanser eller rabatter. Konkurransetilsynet antar at konkurransen med anlegg utenfor samarbeidet legger en demper på partenes evne til å sette høye priser på heiskort. Dette gjelder først og fremst overfor overnattingsgjester. Tilsynet antar også at samarbeidet kan ha enkelte positive effekter, blant annet ved at partene koordinerer markedsføringen og ved at tilbudet blir større og mer variert. Det legges til grunn at prissamarbeidet er nødvendig for å realisere de mulige samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinstene. På bakgrunn av dette har Konkurransetilsynet gitt partene dispensasjon fra konkurranseloven for å kunne koordinere prisene på heiskort med varighet på to dager og mer. Partene kan ikke samarbeide om prissettingen av heiskort av typen «eget anlegg» eller Trollpasskort med varighet på én dag eller mindre.