V2000-52 – Internasjonal avtale om levering av digitale sjøkart

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.05.2000

Anmodningen av 9. juni 1999 fra Brækhus Dege advokatfirma om at Konkurransetilsynet griper inn mot PRIMARs enerett til distribusjon av sjøkartdata, avvises.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse, møter og telefonsamtaler i anledning ovennevnte vedrørende PRIMARs kontraktsvilkår for distributører, herunder kriterier for utvelgelse av distributører. Spesielt vises til tilsynets brev av 20. desember 1999.