V2000-50 – avtale om valutering av blankettbaserte bankgirotransaksjoner og sjekker

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.05.2000

Bankforeningens Servicekontors dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves, da valutering ved godskriving og belastning av konto nå vil reguleres i den nye finansavtaleloven.