V2000-46 – Sjøassurandørernes Centralforenings avtaler om felles premier i forsikringsvirksomhet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.05.2000

Sjøassurandørernes Centralforenings dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser oppheves. Samarbeidet med Gjensidige Skibsassuranseforeningers komité opphørte i siste halvdel av 1980-årene. Felleskontoret for Krigsforsikring sluttet å fastsette premier i 1985, da dekningen etter den tid ble plassert som reassuranse i London. Avtaler for ristorno og tilleggspremier finnes nå i Norsk Sjøforsikringsplan.