V2000-39 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil, fastsatt av Konkurransetilsynet 13. april 2000

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.04.2000

Forskriften viderefører forskrift av 15. desember 1999 nr. 1509, med følgende endringer: Forskriften gjelder ikke for drosjer som er stasjonert i følgende fylker og kommuner: Oslo, Akershus, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Trondheim, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Konkurransetilsynet gis adgang til å gjøre unntak fra forskriften dersom det i et område er to eller flere drosjesentraler og Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse.