V2000-24 – Interkraft AS – Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1, 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.04.2000

Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet og dets eiere kan samarbeide om priser og operere med markedsdeling ved omsetning av kraft til sluttbrukere. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning, ettersom den samlede markedsandelen til aktørene i Interkraft-gruppen er liten. Dispensasjon ble gitt.

Konkurransetilsynet viser til Deres søknad om forlenget dispensasjon i brev av 20. desember 1999 samt til tidligere korrespondanse og telefonsamtaler med Dem. Interkraft AS søker om forlenget dispensasjon slik at selskapet og dets eiere kan samarbeide om priser og operere med markedsdeling ved omsetning av kraft til sluttbrukere.