V1999-92 – Midlertidig dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.1999

Kjøttbransjens Landsforbund innvilges midlertidig dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for å videredistribuere Norsk Kjøtts prislister på slakt til sine medlemmer. Dispensasjonen er gyldig til 31. desember 2000.