V1999-87 – Den norske Forfatterforening, Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening og Norsk Foreleggersamband

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 7-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.12.1999

Prisdirektoratets dispensasjon av 15. september 1989 fra forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser for innkjøpsavtalene mellom Den norske Forfatterforening, Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening og Norsk Foreleggersamband, oppheves. Partene har fått dispensasjon for samarbeid i vedtak 99-82.