V1999-86 – Den norske lægeforenings deltagelse i forhandlinger og utgivelse av prislister

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.12.1999

Konkurransetilsynets gir Den norske lægeforening dispensasjon til å forhandle med staten ved Arbeids og administrasjonsdepartementet og Kommunens Sentralforbund om driftstilskudd og maksimale honorartakster. Den norske lægeforening gis også dispensasjon til utgivelse av «Div. takster for konsultasjoner, forebyggende helsearbeid, attester m.m.» og «Normaltariff for privat legepraksis».