V1999-84 – Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.1999

Den norske Forleggerforening gis dispensasjon til å inngå avtaler med Norske Barne- og ungdomsbokforfattere om royalty i normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og unge, agentkontrakt for skjønnlitteratur for barn og unge, avtale om lydbokkontrakt for skjønnlitteratur for barn og unge og avtale om vederlag for utgivelse av skjønnlitterære verk for barn og unge i antologi. Den norske Forleggerforening gis til å inngå avtaler med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening om royalty i honoraravtale for faglitteratur og agentavtale for faglitteratur.