V1999-77 – Apokjeden AS – rabatterte legemidler til helseinstitusjoner

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.10.1999

Apokjeden er et kjedesamarbeid blant norske apotek. Apokjeden har inngått innkjøpsavtaler på vegne av omkring halvparten av medlemmene, hvor formålet er å markedsføre rabatterte legemidler overfor helseinstitusjoner og legekontorer. Apotekene som ønsker å delta i Plussavtalen forplikter seg til å la de rabatter som kjeden framforhandler gå uavkortet videre til helseinstitusjonene. Dette avtalepunktet er i strid med forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Apokjeden har fått dispensasjon til å opprettholde bestemmelsen i tre år.