V1999-65 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.1999

Konkurransetilsynet har med hjemmel i konkurranselovens overgangsbestemmelser, opphevet Prisdirektoratets dispensasjon av 7. desember 1982 fra forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser hvor Skoringen a.m.b.a. gis tillatelse til å fastsette veiledende priser for sine kjedemedlemmer i Norge.