V1999-62 – Vedtak om opphevelse av vedtak av 10. juni 1994 om inngrep etter konkurranseloven § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.10.1999

Konkurransetilsynet fattet 10. juni 1994 vedtak om inngrep i medhold av konkurranseloven mot en bestemmelse i Interfloras vedtekter, hvor det het at medlemmer ikke kan stå tilsluttet andre organisasjoner med samme formål. Etter en ny vurdering av saken finner tilsynet ikke lenger grunnlag for inngrep mot et slikt forbud mot dobbelttilslutning. Tilsynet har derfor opphevet sitt inngrep av 10. juni 1994.