V1999-59 – TONOs regelverk – ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.09.1999

Konkurransetilsynet har i V99-33 pålagt TONO blant annet å endre forvaltningskontrakten slik at rettighetshavere kan trekke ut nærmere bestemte kategorier av verk og/eller utnyttelsesformer. Fristen for å foreta endringene ble satt til 1. september 1999. Etter anmodning fra TONO, som trengte mer tid for å gjennomføre tilsynets pålegg, vedtok tilsynet å utsette fristen for gjennomføring av denne delen av vedtaket til 1. november 1999.