V1999-57 – Opphevelse av dispensasjonsvedtak for kjeden Varme og Trivsel

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.1999

Mellbye AS og AS Nilsson VVS samt medlemmene av Varme & Trivsel ble 23. september 1997 gitt dispensasjon til markedsdeling og samarbeid om priser. Samarbeidet mellom Mellbye AS og AS Nilsson VVS har opphørt. Samtidig har samarbeidsformen mellom medlemmer av kjeden Varme & Trivsel endret seg slik at driften ikke lenger er i strid med konkurranselovens forbudsbestemmelser. Tilsynet har derfor besluttet å trekke tilbake dispensasjonen.