V1999-51 – Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.07.1999

Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer. For dette trenger partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning på grunn av kjedens lave markedsandel og fordi kjedens medlemmer ikke er lokalisert i de samme lokale markedene. Dispensasjon kunne derfor gis