V1999-43 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Sarpsborg og Omegns Slakter- og Pølsemakerlaug til å kunne foreta fellesannonsering av billigtilbud for kjøtt- og pølsevarer, oppheves.