V1999-42 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Telemark Kjøtt og Pølsemakerlag til å kunne foreta fellesannonsering av billigtilbud for kjøtt- og pølsevarer, oppheves.