V1999-41 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til firmaene Lage Garthus, Arild Windingstad, Fredrik Nysveen, T.O. Hegges Eftf., Beito Landhandleri og Melby Landhandleri til å kunne foreta fellesannonsering for salg av kraftfôr og kunstgjødsel, oppheves da prissamarbeidet har opphørt.