V1999-40 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til firmaene Albert Grimstad, N. Johansen & Søn, Joh. Mortensen & Co og L. Solberg til å kunne foreta fellesannonsering av uketilbud av kjøtt- og pølsevarer, oppheves da prissamarbeidet har opphørt.