V1999-39 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Moss Slakter- og Pølsemakerlaug til å kunne foreta fellesannonsering av uketilbud av kjøttvarer, oppheves da prissamarbeidet har opphørt.