V1999-38 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Tønsberg Torvforening til å kunne foreta fellesannonsering, oppheves da det ikke lenger eksiterer noe prissamarbeid mellom medlemmene .