V1999-37 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.1999

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Konservesfabrikkenes Servicekontor til å kunne foreta prisutjevning på importerte råvarer, oppheves da utjevningsordningen er opphørt.