V1999-36 – Telenor Mobil AS’ bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.06.1999

Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet om fremtidig direkte markedsføring eller annen informasjon om mobiltelefonitjenester overfor eksisterende NMT-kunder hvor NMT-databasen er brukt som kilde for opplysninger om kundenes adresser. Informasjonen skal være Konkurransetilsynet i hende minst 4 uker før kundene mottar den samme informasjonen.