V1999-27 – standardkontrakter for salg av elektroentreprenørtjenester til forbrukere -Norges Elektroentreprenørforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.05.1999

Norges Elektroentreprenørforbunds dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i forskrifter etter prisloven oppheves. Foreningens standardkontrakt for salg av elektroentreprenørtjenester til forbrukere anses ikke å være i strid med konkurranselovens bestemmelser.