V1999-26 – Rieber og Søn ASA – Toro Storkjøkken – Utgivelse av salgsbrosjyrer og kalkyleskjema

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - Dispensasjon fra § 3-1 andre ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.05.1999

Toro Storkjøkken gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Toro kan utarbeide salgsbrosjyrer og kalkyleskjema som inneholder råvarepriser og eksempler på utsalgspriser for ferdigretter der Toros produkter inngår.