V1999-19 – Norges Forsikringsforbunds klage på Konkurransetilsynets vedtak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.07.1999

Konkurransetilsynet kan ikke se at det i klagen er kommet nye opplysninger av betydning for saken. Konkurransetilsynet opprettholder sine vurderinger og har ikke funnet grunnlag for å endre eller oppheve ikke å ta klagen til følge. Tilsynet begrunner dette med at en felles bransjenorm for bonusberegning vil begrense priskonkurransen mellom forsikringsselskapene. Det er videre ikke dokumentert eller sannsynliggjort at et felles bonussystem vil ha gunstige effekter på kjøreatferd og skadeomfang i forhold til dagens situasjon med ulike, men konkurrerende bonussystemer. Dessuten vil forsikringsselskapenes tallrike kriterier for risikoseleksjon (bilmerke, type, årsmodell, distrikt, kjørelengde, forsikringtakers alder, forsikringtakers kjønn, yngste brukers alder, antall år med førerkort, bilalarm, ekstra bremselys, garasje/parkeringsforhold, kollisjonspute, startsperre, mobiltelefon, medlemskap i foreninger og organisasjoner, fritidsbruk/yrkesbruk m.fl.) medføre at et felles bonussystem bare marginalt vil kunne gjøre kundens valg enklere. vedtaket av 19. april 1999. Tilsynet anbefaler derfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet