V1999-18 – Midlertidig dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.03.1999

Kjøttbransjens Landsforbund innvilges midlertidig dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for å videredistribuere Norsk Kjøtts prislister på slakt til sine medlemmer. Et vilkår for dispensasjonen er at KLF kun distribuerer prislistene og ikke på noen måte oppfordrer sine medlemmer til å tilpasse sine priser etter prislistene.