V1999-17 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil fastsatt av Konkurransetilsynet 15. mars 1999

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.03.1999

Konkurransetilsynet har fastsatt nye maksimalpriser for kjøring med drosjebil. Takstene ble økt med i gjennomsnitt 1,84 prosent.