V1999-15 – Inngrep mot Canal Digital Norge AS’ erverv av Norgeskanalen AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.1999

Konkurransetilsynet forbyr TV2 å inngå avtaler som gir Canal Digital Norge eksklusiv rett til å stå for smartkortdistribusjon av kanalen TV2.