V1999-12 – Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd og § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.02.1999

Alcatel Kabel Norge og Viken Energinett ønsket å samarbeide om å gi tilbud til kunder om installasjon, drift og vedlikehold av kabelanlegg. For dette trengte partene dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning på ett produktområde. For tre av de aktuelle produktområdene medførte samarbeidet en forsterking av konkurransen i markedet. Dispensasjon kunne derfor gis.