V1999-10 – Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for prissamarbeid i Åssiden Dyreklinikk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 b)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.02.1999

Veterinærene tilknyttet Åssiden Dyreklinikk gis dispensasjon for å benytte klinikkens faktureringssystem og takster innenfor klinikkpraksisen. Et samarbeid om priser kan begrense konkurransen, og føre til økte priser. Men i dette tilfellet vurderer Konkurransetilsynet at samarbeidet kan gi besparelser og stordriftsfordeler ved at veterinærene benytter felles lokaler, medisinsk utstyr etc. Virksomheten knyttet til dyreklinikken kan dermed gi effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved veterinærenes felles takster.