V1999-09 – samarbeid om treningstilbud mellom Tuva’s Aerobic Studio og World Classic Treningssenter på Hamar

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.1999

Dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven gitt til Tuva’s Aerobic Studio og World Classic Treningsstudio er opphevet, da rabattsamarbeid har opphørt.