V1999-07 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid mellom SAS, Widerøe’s Flyveselskap ASA og Braathens ASA om priser på lufttransport av gods – JETPAK – oppheving av tidligere vedtak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.1999

SAS og Widerøe’s Flyveselskap, på den ene siden, og Braathens , på den andre siden, gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å samarbeide om priser og rabatter på lufttransport av gods i samarbeidsordningen JETPAK.