V1999-06 – opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 7-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.01.1999

Rica Hotell- og Restaurantkjedes dispensasjon for samarbeid om rabattkort er opphevet, da samarbeidet har opphørt.